Biała Góra


Pętla Żuławska i Kanał Elbląski » Biała Góra

Biała Góra to dawna osada słowiańska.  W miejscu  rozwidlenia Wisły i Nogatu został założony w XII wieku gród Zantyr. We wczesnym średniowieczu miejscowość  należała do książąt gdańskich. Oddana została z początkiem XIII w. biskupowi misyjnemu Chrystianowi, który prowadził chrystianizacje plemion pruskich. W latach 1251 – 1280 Zantyr był siedzibą krzyżackiego komtura. Rywalizacja o ziemie pruskie, stanowiące enklawę pogaństwa pomiędzy cystersami a zakonem krzyżackim została wygrana w końcu przez zakon. Po przeniesieniu komturstwa do Malborka gród został przez Krzyżaków zburzony.

Biała Góra leżała na styku granic Polski, Wolnego Miasta Gdańska i Prus. W 1918 roku miała tu miejsce manifestacja ludności niemieckiej po niekorzystnym traktacie Wersalskim w 1918 roku.

 W Białej Górze powstał również bardzo ciekawy zespół budowli hydrotechnicznych budowanych od XVI wieku, w celu rozdziału wód Wisły i Nogatu. System rozbudowano w początkach XX wieku. Tworzą go śluzy i jazy oraz wrota przeciwpowodziowe pomiędzy doliną Wisły a Nogatu oraz śluza na wpadającej do Nogatu rzece Liwie.  

Biała Góra to miejscowość malowniczo wtopiona w krajobraz leśny. Otaczające miejscowość lasy gwarantują ciszę spokój oraz specyficzny mikroklimat. Lasy oferują bogactwo zwierzyny łownej, jezioro i rzeki  umożliwiają wędkowanie. Na terenie sołectwa zlokalizowane są ścieżki i szlaki  pieszo – rowerowe, na miejscu działają dwa sklepy spożywcze gdzie bez problemu można zaopatrzyć się w podstawowe produkty spożywcze.

W Białej Górze na rzece Nogat powstała stanica do której cumować mogą małe jachty, statki pasażerskie, kajaki oraz łodzie. Od strony lądu można do niej dojść ścieżką pieszą prowadzącą od strony parkingu zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej nr 603. Na terenie obiektu znajduje się hangar zimowy przeznaczony na sprzęt wodny oraz baza wodniacka będąca zapleczem socjalnym dla żeglarzy i kajakarzy. Przystań jest idealnym miejscem postojowym dla turystów zmierzających drogą wodną zarówno od strony Tczewa i Malborka w kierunku południowym, jak również od strony Kwidzyna w kierunku północnym.


Biała Góra » Galeria