Pochylnia Buczyniec


Pętla Żuławska i Kanał Elbląski » Pochylnia Buczyniec

Pochylnia Buczyniec jest pierwszą pochylnią płynąc od strony Miłomłyna, lub ostatnią pochylnią licząc od strony Elbląga. Pochylnia Buczyniec zlokalizowana jest na  36+600 – 37+200 km. drogi wodnej Kanału Elbląskiego.

Pochylnia Buczyniec jest typową pochylnią Kanału Elbląskiego tzn. napędzana jest kołem wodnym, prowadzoną w lini prostej zgodnej z linią trasy kanału, na pochylni pomiędzy górnym a dolnym stanowiskiem poprowadzone są dwa równoległe torowiska, po których poruszają się wózki w przeciwnych kierunkach. Wózki połączone są stalową liną za pomocą kótrej przeciągane są pomiędzy górnym a dolnym stanowiskiem. Lina nawijana jest na bęben maszyny, która czerpie energie z napędu wodnego.

Pomimo faktu iż pochylnia Buczyniec jest typową pochylnią, są pewne elementy które ją wyróżniają spośród innych pochylni Kanału Elbląskiego. W Buczyńcu działa Muzeum Kanału Elbląskiego, gdzie możemy zapoznać się z historią tego szlaku wodnego – dla odwiedzających dostępna jest ekspozycja zdjęć oraz projekcja filmu z historią Kanału Elbląskiego . W Buczyńcu zwiedzić można maszynownie, gdzie dokładnie z bliska przyjrzycie się jej działaniu. W Buczyńcu znajduje się także obelisk poświęcony twórcy Kanału Elbląskiego, pomiędzy górną a dolną stacją funkcjonuje pole namiotowe. W Buczyńcu swoją przystań mają statki pasażerskie Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej. Od strony północnej, za pochylnią wybudowano betonowe nabrzeże dla jachtów turystycznych, w budynku Muzeum znajdują się toalety.

Na pochylni Buczyniec od strony Pojezierza Iławskiego wpływa się poprzez wrota bezpieczeństwa, które zlokalizowane są na 36 +335 km. Kanału Elbląskiego. Wrota mają za zadanie odciąć dopływ wód od strony Pojezierza Iławskiego w sytuacji awarii na górnym stanowisku pochylni, normalnie wrota bezpieczeństwa są stale otwarte.

 

Podstawowe parametry pochylni Buczyniec:

Różnica poziomów: 20,62 m.

Długość torów: 490,3 m.

Max. długość statku: 27 m.

Max. szerokość statku w dnie: 2,6 m.

Max. szerokość statku : 3,35 m.


Pochylnia Buczyniec » Galeria