Pochylnia Jelenie


Pętla Żuławska i Kanał Elbląski » Pochylnia Jelenie

Pochylnia Jelenie jest czwartą pochylnią licząc od strony Pojezierza Iławskiego (Miłomłyna lub drugą pochylnią licząc od strony Elbląga). Zlokalizowana jest na 43 + 800 – 44+360 km. Kanału Elbląskiego.

Pochylnia Jelenie jest typową pochylnią Kanału Elbląskiego tzn. napędzana jest kołem wodnym, prowadzoną w lini prostej zgodnej z linią trasy kanału, na pochylni pomiędzy górnym a dolnym stanowiskiem poprowadzone są dwa równoległe torowiska, po których poruszają się wózki w przeciwnych kierunkach. Wózki połączone są stalową liną za pomocą kótrej przeciągane są pomiędzy górnym a dolnym stanowiskiem. Lina nawijana jest na bęben maszyny, która czerpie energie z napędu wodnego.

Podstawowe parametry pochylni Jelenie:

Różnica poziomów: 21,99 m.

Długość torów: 433 m.

Max. długość statku: 27 m.

Max. szerokość statku w dnie: 2,6 m.

Max. szerokość statku : 3,35 m.


Pochylnia Jelenie » Galeria