Pętla Żuławska i Kanał Elbląski » Tczew

Tczew położony jest na Kociewiu, drugim obok Kaszub regionie Pomorza Gdańskiego. Obszar ten szczyci się bogatą kulturą i tradycją oraz wieloma ważnymi wydarzeniami historycznymi. Mieszkańcy Kociewia mogą również poszczycić się ogromnym dorobkiem twórczym i własnym dialektem. Tczew jest najstarszym miastem w regionie oraz jednym z najstarszych miast pomorskich z ponad ośmiowieczną historią.

Pierwsze wzmianki o miejscowości Tczew pochodzą z 1198 roku, kiedy to nadano dobra ziemskie zakonowi Joannitów. W 1260 Tczew otrzymał prawa miejskie.

Po zajęciu przez krzyżaków Pomorza Gdańskiego, w 1308 roku, miasto było podporządkowane państwu zakonnemu, aż do pokoju toruńskiego w 1466 roku. W 1577 roku Tczew doszczętnie spłonął, po pożarze miasto zostało odbudowane, jednak niedługo po odbudowie zostało dotknięte niszczącymi skutkami wojen szwedzkich.

Od połowy XIX w. miasto odnotowało wzrost demograficzny i gospodarczy, a dzięki budowie linii kolejowej stało się ważnym węzłem komunikacyjnym. Powstał bardzo istotny dla miasta pod względem gospodarczym szlak kolejowy: Berlin – Królewiec.

W Tczewie znajduje się 16 zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego. Najważniejsze z nich to Mosty w Tczewie – wybudowane w latach 1851 – 1857, prezentujące najnowocześniejsze wówczas rozwiązania techniczne projektu Karla Lenze, Dawna Fabryka Wyrobów Metalowych – obecnie znajduje się tam Muzeum Wisły oraz Fabryka Sztuk, Zespół obwarowań miejskich Starego Miasta, zabytkowe kościoły pochodzące z XII wieku – kościół pod wezwaniem Podwyższonego Krzyża Świętego oraz kościół pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki.

Tczew leży na wodnym szlaku Pętli Żuławskiej, tuż nad brzegiem Wisły, nieopodal zabytkowych mostów Tczewskich zlokalizowana jest nowoczesna przystań rzeczna. Na miejscu toaleta, restauracja, w najbliższej odległości starówka, sklepy spożywcze, pubu, restauracje, wyremontowany bulwar biegnący wzdłuż brzegów Wisły.


Tczew » Galeria