Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

 

 

„ Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie ”

 

Firma SYS.INFO.PL Daniel Domagalski jest Beneficjentem pomocy z programu „ Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie ”.  w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Projekt "Zakup nowoczesnych jachtów motorowych oraz rowerów turystycznych celem rozpowszechniania zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu" zakłada rozbudowę floty jachtów czarterowych oraz zakup rowerów turystycznych. Celem projektu jest zwiększenie przychodów firmy poprzez dywersyfikację oferty, wzrost zatrudnienia oraz promocja regionu.