Instrukcja Obsługi Jachtu Weekend 820

Instrukcja Obsługi Jachtu Weekend 820

INSTRUKCJA OBSŁUGI JACHTU WEEKEND 820

1.      Przeznaczenie Jachtu

1.1.   Wynajmowane jachty przeznaczone są wyłącznie do celów turystycznych i uprawiania turystyki wodnej na szlakach Pętli Żuławskiej oraz Kanału Elbląskiego z wyłączeniem akwenów uwzględnionych w Szczegółowych Warunkach Umowy Czarteru.

1.2.   Dozwolona jest żegluga wyłącznie w porze dziennej.       

1.3.   Jacht może prowadzić osoba przeszkolona z jego obsługi.

1.4.   Sternik nie może prowadzić jachtu pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających.

1.5.   Ze względów bezpieczeństwa załoga jachtu powinna podczas pływania stosować kamizelki ratunkowe, znajdujące się na wyposażeniu jachtu.

2.      Odbiór jachtu

2.1.   Przy odbiorze jachtu należy posiadać Umowę Najmu, dowód wpłaty, dokument potwierdzający tożsamość. Odbiór jachtu oraz jego wyposażenia następuje w oparciu o Protokół Wydania i Zwrotu Jachtu.  Proszę dokładnie sprawdzić, czy wymienione w protokole wyposażenie znajduje się na jachcie oraz czy jest ono sprawne technicznie. Z naszej strony otrzymacie Państwo fachową poradę dotyczącą obsługi poszczególnych urządzeń na jachcie. Duża część wiedzy dotyczącej zasad użytkowania jachtu została zawarta w niniejszej Instrukcji Obsługi Jachtu. 

2.2.   Poza tym zanim wejdziecie Państwo na jacht wypada wiedzieć, że na jachcie nie wolno:

2.2.1.     Wchodzić w obuwiu z twardą, pozostawiającą zniszczenia podeszwą (np: buty na tzw. szpilce),

2.2.2.     Na jachcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz stosowania innego ognia otwartego (świece, oświetlenie gazowe, grill) – nie dotyczy wbudowanej na jachcie kuchenki gazowej,

2.2.3.     Nie należy dopuszczać do tego, aby w zewnętrznych bakistach jachtu znajdowała się woda. Szczególną uwagę należy zwrócić przy myciu jachtu, gdy jest on polewany zbyt dużą ilością wody, która przelewa się przez odpływy i zalewa bakisty,

2.2.4.     Nie wolno suszyć ubrań, bielizny itp. przez rozwieszanie jej w okolicach silnika. 

2.3.         W czasie postoju jachtu zawsze dbamy o jego właściwie zacumowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami. W tym celu bezwzględnie należy stosować odbijacze znajdujące się na wyposażeniu jachtu,

3.      Obsługa silnika

3.1.   Przed uruchomieniem silnika sprawdzić czy manetka gazu oraz biegu znajduje się w pozycji neutralnej,

3.2.   Przed uruchomieniem silnika należy sprawdzić poziom paliwa w zbiorniku, w przypadku małej ilości należy dolać paliwa. Szczególnie podczas pływania na Wiśle powinniśmy zadbać o to, aby paliwa nie zabrakło. Szacowane zużycie paliwa wynosi ok. 3L/1h, przy średnich obrotach silnika pokonamy ok. 6 km. Podczas pływania pod prąd na Wiśle należy wziąć pod uwagę fakt iż zużycie paliwa wzrośnie dwu krotnie, a dystans pokonany w tym czasie spadnie o połowę.

3.3.   Należy zamontować bezpiecznik tzw. „zrywkę” na manetce silnika, druga jej końcówka powinna zawsze być przypięta do ręki sternika,

3.4.   Należy przełączyć duży, czarny bezpiecznik w pozycję „1”,

3.5.    Należy odblokować silnik na pilocie (otwarta kłódka) ,

3.6.   Sprawdzić czy silnik jest w pozycji pionowej - sprawdzamy wizualnie oraz  na kontrolce silnika na tachometrze. Jeżeli jest podniesiony za pomocą przycisku „dw” na silniku opuszczamy go do pozycji pionowej.

3.7.   Podczas trymowania silnika należy zwrócić uwagę aby silnik nie uderzył obudową w podłogę kokpitu – spowoduje to uszkodzenie obudowy silnika !

3.8.   Silnik uruchamia się poprzez przekręcenie kluczyka w stacyjce,

3.9.   Przekręcić kluczyk do momentu wyczucia delikatnego oporu i odczekać kilka sekund aż nagrzeją się świece żarowe,

3.10.                   Przekręcić kluczyk i uruchomić rozrusznik. Jak tylko silnik zacznie pracować – puścić kluczyk,

3.11.                   W trakcie pracy silnika sprawdzać wylot spalin z wodą. Brak wylotu wody ze spalinami oznacza brak chłodzenia. W takim przypadku należy natychmiast wyłączyć silnik,

3.12.                   Zaświecenie się czerwonej lampki i pojawienie się sygnału dźwiękowego przy stacyjce oznacza awarie silnika. W takich przypadkach występuje bezwzględny zakaz ponownego uruchamiania silnika i konieczność natychmiastowego powiadomienia armatora,

3.13.                   Silnik wyłączamy przekręcając kluczyk w stacyjce, awaryjnie wyciągając zrywkę. Po wyłączeniu silnika należy uzbroić zabezpieczenie wciskając przycisk lock na pilocie (zamknięta kłódka) oraz przełączyć duży, czarny bezpiecznik (pozycja „0,)

3.14.                   Najczęstsze problemy z uruchamianiem silnika: nie przełączony bezpiecznik, nie odbezpieczony silnik, brak zrywki, nie otwarty zawór odpowietrzający, brak paliwa, silnik na biegu.

4.      Manewry na silniku

4.1.   Bieg do przodu i do tyłu wrzucamy poprzez przesunięcie manetki do przodu lub do tyłu. Nigdy nie należy bezpośrednio przełączać dźwigni biegów z pozycji np. ''płynięcie do przodu'' na ''płynięcie do tyłu''. Zawsze przed takim manewrem należy zmniejszyć obroty silnika do minimum, wrzucić bieg jałowy ''na luz'', a następnie po chwili przerwy wrzucić kolejny bieg do przodu lub do tyłu,

4.2.    

4.3.   Podczas manewrowania, szczególnie w portach staramy się nie używać dużej „ilości gazu”. Ze względu na dużą bezwładność, właściwą prędkość jachty osiągają dopiero po chwili. Użycie nadmiernej „ilości gazu” przez niecierpliwych żeglarzy często jest zgubne, ponieważ rozpędzonego jachtu o dużej masie nie da się zatrzymać w miejscu,

4.4.   Silnik są chłodzone cieczą(wodą) należy zwracać uwagę czy następuje właściwy obieg czynniku chłodzącego (wody) przez silnik. W przypadku jego braku należy wyłączyć silnik oraz skontaktować się z czarterującym.

4.5.   Należy sprawdzać co jakiś czas śrubę silnika, czy przypadkiem nie jest owinięta roślinami lub innymi rzeczami utrudniającymi pracę.

5.      Ster strumieniowy

5.1.   Włączanie/Aktywowanie  steru strumieniowego następuję poprzez wciśnięcie „dolnego” przycisku (zlokalizowanego na panelu sterowania steru strumieniowego) do momentu zapalenia się diody na tym przycisku.

5.2.   Przygotowany do pracy ster strumieniowy sygnalizuje zapalona kontrolka na dolnym przycisku.

5.3.   Załączanie steru strumieniowego następuje poprzez wciśnięcie i przytrzymanie prawego/lewego przycisku, w zależności od tego w którą stronę chcemy skierować dziób np.: wciskając przycisk prawy, dziób jednostki skierujemy w prawo.

5.4.   Ster strumieniowy powinien być używany pulsacyjnie tzn. nie powinien pracować dłużej niż 3 sekundy pracy ciągłej, nie więcej nie 4-5 takich powtórzeń. Stosujemy kilkusekundowe przerwy pomiędzy każdym cyklem.

5.5.   Ster strumieniowy to nie zabawka, nie służy do korekty kursu podczas pływania na trasie, czy obracania jachtu o 360 stopni (tzw. bączki). Stosujemy go w manewrach podczas podchodzenia do pomostów oraz w komorach śluzy.

5.6.   Niestosowanie się do powyższych zaleceń może doprowadzić do przeciążenia silnika i w najlepszym wypadku do przepalenia bezpiecznika.

5.7.   Po określonym czasie bezczynności, ster strumieniowy automatycznie przechodzi w stan uśpienia, sygnalizując stan miganiem diody na dolnym przycisku (służącym do aktywacji steru strumieniowego). Ponownie jego uruchomienie wymaga powtórzenia procedury z pkt. 5.1.

5.8.   Stosując ster strumieniowy należy zwrócić szczególną uwagę aby w jego okolicach nie było wodorostów ani innych przedmiotów umożliwiających zablokowanie wirnika silnika steru strumieniowego,  co może spowodować trwałe uszkodzenie przekładni steru strumieniowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na cumy dziobowe podczas manewrów w porcie lub w śluzach, aby nie spadły do wody podczas pracy steru. Lina dziobowa w wodzie jest najczęstszą przyczyną uszkodzenia steru strumieniowego !

6.      Cumowanie

6.1.   Wynajmowane jachty ze względów bezpieczeństwa cumujemy w przystaniach jachtowych (wyposażonych w pomosty cumownicze), wskazanych na mapach i locjach.

6.2.   Dozwolone jest cumowanie dziobem, rufą lub burtą do pomostów cumowniczych zgodnie z dobrymi praktykami żeglarskimi.      

6.3.   Należy bezwzględnie dostosować się do poleceń bosmana przystani.

6.4.   Po zakończonym procesie cumowania należy zapoznać się z obowiązującym w danym miejscu regulaminem przystani.

6.5.   Należy zwrócić szczególną uwagę przy schodzeniu lub wchodzeniu z pomostów na jacht lub odwrotnie, szczególnie po opadach deszczu. Gdy pokład jachtu lub pomosty są mokre, wzrasta ryzyko poślizgnięcia się.

6.6.   Podczas manewru cumowania/ odchodzenia od pomostu zabrania się wystawiania kończyn poza obrys jachtu, skakania z jednostki na pomost lub odwrotnie.

6.7.   Po zacumowaniu jachtu należy jednostkę zabezpieczyć przed uszkodzeniem żelkotu wykorzystując do tego celu odbijacze znajdujące się na wyposażeniu jachtu.

6.8.   Cumowanie w pozostałych miejscach wyłącznie na pełną odpowiedzialność czarterującego.

7.      Śluzowanie jachtu

7.1.   Przygotowanie do śluzowania

7.1.1.     Przed planowanym procesem śluzowania jachtu, skontaktuj się telefonicznie z obsługą śluzy, poinformuj ich o zamierzonym śluzowaniu. Dostaniesz informacje zwrotna o warunkach oraz będziesz miał otwarte wrota śluzy, dzięki czemu nie będziesz musiał cumować bezpośrednio do dalb przed samą śluzą. Zalecamy wcześniejszy kontakt z obsługa śluzy najpóźniej na 30 minut przed przybyciem na śluzę. Spis telefonów do obsługi śluzy znajduje się na każdym jachcie. Postaraj się przygotować odliczone pieniążki za śluzowanie.

7.1.2.     Przed rozpoczęciem procesu śluzowania musimy przygotować odbijacze – w tym celu montujemy je na całej długości burty, którą będziemy bezpośrednio „dotykać” ściany śluzy. Odbijacz powinien być zawieszony na takiej wysokości, aby znajdował się na „szarej liście odbojowej jachtu”, w 1/3 wysokości odbijacza od góry – dotyczy jachtów Weekend 820.

7.1.3.     Przed rozpoczęciem procesu śluzowania należy przygotować bosak oraz cumy: dziobową i rufową. Należy sprawdzić czy cumy nie są poplątane, końcówki cum należy założyć na knagi jachtu, jedną na knagę dziobową, druga na knagę rufową.

7.1.4.     Po wpłynięciu do śluzy, cumy zakładamy na „krzyżaki” znajdujące w otworach ścian śluzy. Uwaga !!! Dwóch końców cumy po założeniu na krzyżaki nie przywiązujemy do jachtu !! Jedna końcówka jest na knagach, cuma powinna być tylko przełożona na krzyżaku, druga jej końcówką powinna być trzymana w rekach jednego z członków załogi jachtu. Przełożenie i przywiązanie wszystkich końcówek cum podczas procesu śluzowania, w szczególności wypompowywania wody ze śluzy doprowadzić może do uszkodzenia jachtu (knagi zostaną powyrywane).

7.2.    Śluzowanie jachtu – podczas procesu śluzowania należy słuchać się bezpośrednio komend pracowników obsługi śluzy, w razie jakichkolwiek wątpliwości proszę się ich zapytać, lub poprosić o pomoc. Do śluzy wpływamy na zapalonym silniku, należy asekurować burty jachtu, należy wziąć pod uwagę iż może wystąpić silniejszy prąd wody przed wrotami śluzy lub podmuch wiatru.

7.3.   Podczas procesu śluzowania należy zwrócić uwagę aby kończyny załogi nie znajdowały się pomiędzy ścianom śluzy a burtom jachtu, rozkołysany jacht podczas procesu śluzowania z łatwością może połamać ręce czy nogi członków załogi.

7.4.   Dopiero po wyrównaniu poziomów wody w śluzie względem rzeki/kanału oraz otworzeniu wrot śluzy, możemy przygotować się do wyjścia ze śluzy, do tego czasu jacht bezwzględnie musi być przycumowany do ścian śluzy. Po uzyskaniu informacji od pracownika obsługi śluzy, przygotowujemy się do odejścia ze śluzy. Najpierw włączamy silnik, następnie puszczamy i zwijamy cumy dziobową oraz rufową, dajemy lekko gaz do przody, ewentualnie do tyłu w celu wyhamowania, zgodnie z zasadami obsługi silnika.

7.5.   Podczas wpływania i wypływania ze śluzy należy zachować szczególną ostrożność, należy asekurować burty jachtu.

7.6.   Podczas całego procesu śluzowania, ze względów bezpieczeństwa załoga jachtu nie powinna go opuszczać, w tym w szczególności wspinać się po ślizgich, metalowych stopniach drabinki zamontowanej na ścianie śluzy.

 

8.      Wnętrze i Kambuz

8.1.   Kambuz:

8.1.1.     Aby zapalić kuchenkę gazową należy :

8.1.1.1.1.                odkręcić zawór butli gazowej w lewo,

8.1.1.1.2.                odkręcić kurek kuchenki, wcisnąć go i podpalić gaz,

8.1.1.1.3.                po zapaleniu się gazu kurek należy trzymać wciśnięty przez kilka sekund, w przeciwny razie płomień zgaśnie,

8.1.1.1.4.                Gaszenie płomienia następuje po wyłączeniu kurka w kuchence,

8.1.1.1.5.                W przypadku konieczności wymiany butli z gazem proszę pamiętać, że gwint na reduktorze gazowym jest ''lewoskrętny'',

8.1.1.1.6.                Zawór główny powinien być otwierany tylko na czas pracy kuchenki, poza tym ze względów bezpieczeństwa powinien być zakręcony. 

8.1.2.     Uwaga: pod żadnym pozorem nie można rozkręcać kuchenki, palników lub reduktora gazowego. 

8.1.3.     Zdarza się, że podczas gotowania coś rozlejemy i kuchenka zostaje zalana łącznie z wnętrzem palnika. Nie wolno wówczas na własną rękę rozkręcać palników. Należy odczekać, aż palniki wyschną naturalnie lub zgłosić awarię armatorowi. 
 

8.1.4.     Przed użyciem wody włączyć pompę przyciskiem umieszczonym na tablicy. Po zakończeniu korzystania z wody pompę należy natychmiast wyłączyć,

8.1.5.     Nie wolno włączać elektrycznej pompy wody przy pustych zbiornikach na wodę. Praca pompy ''na sucho'' może spowodować trwałe uszkodzenie pompy. 

8.2.   Wnętrze :
 

8.2.1.     Nie wolno wyjmować materacy z wnętrza jachtu w celu położenia ich np. na trawie, przy ognisku, na mokrym pokładzie itp., i stosowania jako miejsce do siedzenia,

8.2.2.     Nie wolno umieszczać kapoków w zewnętrznych bakistach jachtu oraz nie wolno stosować ich do zabawy, wygody, np. kąpieli w rzece, jako siedzenie przy ognisku,

8.2.3.     Plastikowe wyposażenie kambuza należy trzymać z dala od włączonej kuchenki gazowej, 

8.2.4.     Nie wolno kroić na żadnych drewnianych elementach jachtu – do tego służy deska do krojenia, która znajduje się na wyposażeniu każdego jachtu. Lakierowane drewno to nie to samo, co blaty kuchenne. Krojenie chleba na drewnianym lub innym elemencie jachtu można porównać do krojenia chleba na masce samochodu – efekt jest zbliżony,

8.2.5.     Wyposażenie kambuza (szczególnie garnki, talerze, kubki i inne) po umyciu należy osuszyć na zewnątrz jachtu lub wytrzeć i wówczas umieścić w szafkach wewnątrz jachtu,

8.2.6.     Rozkładając koje należy zachować ostrożność i w żadnym wypadku nie używać nadmiernej siły. Jeżeli dokładka koi nie wchodzi oznacza to, że wkładamy ją odwrotnie lub w miejscu niezgodnym z przeznaczeniem,

8.2.7.     Do zbiornika na wodę czystą nie wolno wlewać wody z jeziora, rzeki – zanieczyszczenia mogą uszkodzić pompę wody,

8.2.8.     W czasie rejsu wnętrze jachtu należy regularnie wietrzyć, a przy deszczowej, wilgotnej pogodzie wskazane jest, aby od czasu do czasu stawiać materace na sztorc, by wilgoć znajdująca się pod materacami miała możliwość odparowania. 

8.3.   Telewizor

8.3.1.     Przed uruchomieniem telewizora włączamy bezpieczniki na tablicy rozdzielczej do pozycji 1.

8.3.2.     Po skończeniu korzystania z telewizora przełączamy bezpieczniki na tablicy rozdzielczej do pozycji „0”.

8.3.3.     Telewizor włączamy za pomocą pilota.

8.3.4.     Telewizor jest zasilany z gniazda 12v, nie należy go podłączać pod gniazdo 230v.

8.3.5.     Jeżeli nie możemy włączyć telewizora, pomimo włączonego bezpiecznika, należy sprawdzić gniazdo 12v, spróbujmy lekko docisnąć końcówkę zasilacza w gnieździe samochodowym.

8.3.6.     Pamięci przenośne podłączamy bezpośrednio pod przedłużacz USB.

8.3.7.     Telewizor zamontowany jest na uchwycie ściennym.

8.3.8.     Uwaga! Pod żadnym pozorem nie przekręcamy telewizora chwytając bezpośrednio za niego. Należy dokonać obrotu trzymając bezpośrednio za końcówkę uchwytu ściennego. Wyłamanie uchwytów VESA w telewizorze będzie traktowane jak zniszczenie całego telewizora.

8.3.9.     Miejsce telewizora jest na ścianie, zabrania się przenoszenia oraz rozkręcania telewizora.

8.4.   Opuszczany stół w mesie.

8.4.1.     Stół w mesie jest zamontowany na wykręcanej metalowej stopie.

8.4.2.     Przed opuszczeniem stołu najpierw wykręcamy „metalowe motylki”, przykręcone na dwóch śrubach przy krawędzi stołu, która dotyka wewnętrzną ścianę jachtu, następnie odkręcamy szare gniazdo z gwintem w dolnej części białej nogi stołu.

8.4.3.     Po odkręceniu motylków oraz gniazda z gwintem można stół unieść delikatnie do góry.

8.4.4.     Pod zdemontowaniu stołu, wykręcamy białą nogę, następnie samą płytę stoły montujemy w miejscu rozkładanego siedzenie lub umieszczamy w pokrowcu.

8.4.5.     Podczas procesu rozkładania stołu należy najpierw nogę stołu wpasować w gniazdo, dokręcić gniazdo z gwintem, na samym końcu przykręcamy metalowe motylki.

8.5.   Stół w kokpicie.

8.5.1.     Na wyposażeniu jachtu znajduje się rozkładany stół w kokpicie. Aby go zamontować należy najpierw złożyć stół w mesie, zgodnie z informacjami podanymi powyżej. Do rozkładania stołu stosujemy białą nogę od stołu w mesie.

8.5.2.     Montujemy w płycie stołu białą nogę.

8.5.3.     Stoł wraz z zamontowaną i dokręconą nogę montujemy w białym gnieździe na podłodze w kokpicie.

8.5.4.     Po zamontowaniu dokręcamy siwe gwintowane gniazdo.

8.5.5.     Stół w kokpicie może się lekko „bujać”, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas spożywania gorących posiłków na nim.

9.      Toaleta elektryczna

9.1.   Korzystanie z toalety elektrycznej.

9.1.1.     Po skorzystaniu z toalety należy wcisnąć przycisk znajdujący się na ścianie z lewej strony toalety.

9.1.2.     Woda służąca do spłukiwania toalety pobierana jest z rzeki, jeżeli woda nie leci to znaczy że pobór wody jest zapchany lub zawór wody jest zamknięty. Używanie toalety bez wody może trwale uszkodzić toaletę elektryczną.

9.1.3.     Dozwolone jest wrzucanie do toalety (w niewielkich ilościach) tylko i wyłącznie rozpuszczalnego papieru toaletowego, dedykowanego do toalet turystycznych.

9.1.4.     Jeżeli musimy skorzystać z większej ilości specjalnego papieru toaletowego wykonajmy czynność spłukania kilka razy, zbyt duża ilość papieru może zapchać toaletę !

9.1.5.     Uporczywe włącznie zapchanej toalety może skutkować spaleniem silnika elektrycznego !

9.2.   Zabrania się wrzucania do toalety jakichkolwiek rzeczy mogących zapchać toaletę (np.: podpaski, chusteczki, papier toaletowy, prezerwatywy, resztki jedzenia), do tego celu służy śmietnik ! Wrzucona duża ilość papieru / podpaska może zapchać toaletę, przepchanie toalety jest procesem czasochłonnym i trudnym w realizacji. W przypadku zapchania toalety elektrycznej w wyniku niewłaściwego użytkowania, użytkownik zostanie obciążony kosztami naprawy toalety oraz strat wynikających z przestoju jachtu podczas naprawy. Naprawa uszkodzonej toalety odbywa się wyłącznie na przystani macierzystej.

10.  Kotwica i Cumy

10.1.                   Nie używane kotwice chowamy wyłącznie do forpiku (bakista dziobowa) lub umieszczamy w uchwytach zamontowanych na koszach. Nie wolno kotwic umieszczać w innych bakistach, ponieważ mogą one trwale uszkodzić  znajdujące się w nich wyposażenie (np. zbiorniki na wodę lub paliwo, akumulator) lub też zniszczyć samą bakistę,

10.2.                   Do bakist należy chować cumy po ich wysuszeniu, o ile warunki pogodowe na to pozwalają, 

 

11.  Uszkodzenie jachtu

11.1.                   W przypadku powstania poważnych usterek, awarii lub innych szkód powstałych w czasie objętym umową czarteru, najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia wynajmującego i sporządzenia "protokołu awaryjnego" ("protokołu wypadku") będącego podstawą dla wynajmującego do wystąpienia o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej. Po konsultacji z armatorem zostanie ustalony sposób usunięcia usterki,

11.2.                   Zawsze pomożemy i zapewnimy serwis na szlaku. 

 

11.3.                   Nie wolno na własną rękę podejmować decyzji np. o sposobie naprawy poszycia jachtu lub innych poważnych uszkodzeń,

11.4.                   Bez zgody wynajmującego najemca nie może czynić zmian w wyposażeniu oraz konstrukcji jachtu,

11.5.                   W przypadku zgubienia lub zniszczenia wyposażenia jachtu można uzupełnić je we własnym zakresie, jednak należy pamiętać o tym, że musi ono być tego samego rodzaju, gatunku, rozmiaru, koloru, marki i klasy tak, aby wyposażenie jachtu było jednolite i dobrej jakości. Np. nie można zastąpić zgubionego dużego odbijacza małym.

 

12.  Dbałość o środowisko, korzystanie z toalety i zlewu.

12.1.                   Niezależnie od rodzaju toalety, jaka została zainstalowana na jachcie, Czarterujący zobowiązuje się do korzystania z WC zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i bierze na siebie pełną odpowiedzialność z tego tytułu,

12.2.                   Do toalety nie wolno wrzucać żadnych papierów (nawet rozpuszczalnych) oraz innych środków higieny osobistej,

12.3.                   W żadnym wypadku nie wolno opróżniać zbiorników na fekalia z toalet chemicznych do rzeki, jeziora. W każdym porcie znajdziecie Państwo przystosowane do tego celu miejsce,

12.4.                   Myjąc jacht oszczędnie stosujmy detergenty. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie specjalnych środków przeznaczonych do takich zastosowań, które posiadają minimalny wpływ na środowisko naturalne,

12.5.                    Nie wolno zanieczyszczać rzek przez wrzucanie do nich puszek, butelek, niedopałków papierosów i wielu innych rzeczy. Dla przykładu jeden niedopałek papierosa wrzucony do rzeki/jeziora powoduje zanieczyszczenie około jednego metra sześciennego wody. Przed wypłynięciem w rejs nie zapomnijmy zaopatrzyć się w worki na śmieci,

12.6.                   Należy zwracać szczególną uwagę przy dolewaniu paliwa, aby nie rozlewać go do wody,

12.7.                   Odpływy z umywalek i zlewów znajdujących się na jachcie posiadają swoje ujście za burtą jachtu. Zatem z uwagi na ochronę środowiska naturalnego nie zaleca się zmywania naczyń przy wykorzystaniu zlewu montowanego na jachcie. Lepiej, sprawniej i szybciej będzie, gdy skorzystamy ze specjalnie wyznaczonych do tego celu miejsc w portach. 

13.  Przed zdaniem jachtu

13.1.                   Z uwagi na to, że sprzątanie jachtu po rejsie nie należy do przyjemnych zajęć i nie każdy musi mieć na to ochotę, można zamówić sprzątanie jachtu (cennik usług). W przeciwnym wypadku jacht należy przygotować do zdania w odpowiedni sposób:

13.1.1. Sprawdzić dokładnie czy zabraliśmy wszystkie swoje rzeczy z jachtu,

13.1.2. Materace należy postawić na sztorc oraz otworzyć wszystkie luki jachtu (o ile pogoda na to pozwala),

13.1.3. Sprzątamy jacht ze szczególnym uwzględnieniem jaskółek, bakist, koi oraz zmywamy podłogę. Przy zmywaniu staramy się nie używać nadmiernej ilości wody. Zmiotka, szufelka i wilgotna szmatka w zupełności wystarczą by pozbyć się piachu i innych nieczystości z koi, bakist lub innych zakamarków jachtu,

13.1.4. Myjemy bakisty zewnętrzne i wybieramy z nich wodę oraz myjemy pokład,

13.1.5. Opróżniamy zbiornik na wodę,

13.1.6. Opróżniamy dolny zbiornik na fekalia oraz myjemy całą toaletę chemiczną,

13.1.7. Myjemy wyposażenie kambuza (garnki, talerze, szklanki, sztućce itp.) i pozostawiamy je na zewnątrz jachtu by mogły wyschnąć (o ile pogoda na to pozwala),

13.1.8. Mokre cumy wieszamy na zewnątrz do wyschnięcia (o ile pogoda na to pozwala),

13.2.                   Średni czas, jaki załogi poświęcają na klarowanie jachtu to około 2-3 godzin. Czas ten należy uwzględnić przy planowaniu godziny, o której jacht powinien zostać zwrócony armatorowi.  Gdy jacht jest już sklarowany prosimy o przygotowanie dokumentów - umowy czarteru oraz protokołu zdawczo-odbiorczego i powiadomienie armatora. 

 

14.  Uwagi końcowe

14.1.                   Poradnik ten został napisany pod kątem zastosowanych rozwiązań technicznych, urządzeń i patentów zamieszczonych na jachtach firmy iczarter.pl oraz na podstawie wieloletnich obserwacji i własnych doświadczeń. Niniejszego poradnika nie należy traktować jako jedynie i słuszne źródło wiedzy. Na jachcie w wielu sytuacjach należy kierować się doświadczeniem żeglarskim, logiką i zdrowym rozsądkiem.