Instrukcja obsługi jachtu Nautika

Instrukcja obsługi jachtu Nautika

INSTRUKCJA OBSŁUGI JACHTU NAUTIKA 830

1.      Przeznaczenie Jachtu Nautika 830

1.1.   Wynajmowane jachty Nautika 830 przeznaczone są wyłącznie do celów turystycznych i uprawiania turystyki wodnej na szlakach Pętli Żuławskiej oraz Kanału Elbląskiego z wyłączeniem akwenów uwzględnionych w Szczegółowych Warunkach Umowy Czarteru.

1.2.   Dozwolona jest żegluga wyłącznie w porze dziennej.       

1.3.   Jacht Nautika 830 może prowadzić osoba przeszkolona z jego obsługi.

1.4.   Sternik nie może prowadzić jachtu pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających.

1.5.   Ze względów bezpieczeństwa załoga jachtu powinna podczas pływania stosować kamizelki ratunkowe, znajdujące się na wyposażeniu jachtu.

2.      Odbiór jachtu Nautika 830

2.1.   Przy odbiorze jachtu należy posiadać Umowę Najmu, dowód wpłaty, dokument potwierdzający tożsamość. Odbiór jachtu oraz jego wyposażenia następuje w oparciu o Protokół Wydania i Zwrotu Jachtu.  Proszę dokładnie sprawdzić, czy wymienione w protokole wyposażenie znajduje się na jachcie oraz czy jest ono sprawne technicznie. Z naszej strony otrzymacie Państwo fachową poradę dotyczącą obsługi poszczególnych urządzeń na jachcie. Duża część wiedzy dotyczącej zasad użytkowania jachtu została zawarta w niniejszej Instrukcji Obsługi Jachtu. 

2.2.   Poza tym zanim wejdziecie Państwo na jacht wypada wiedzieć, że na jachcie nie wolno:

2.2.1.     Wchodzić w obuwiu z twardą, pozostawiającą zniszczenia podeszwą (np: buty na tzw. szpilce),

2.2.2.     Na jachcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz stosowania innego ognia otwartego (świece, oświetlenie gazowe, grill) – nie dotyczy wbudowanej na jachcie kuchenki gazowej,

2.2.3.     Nie należy dopuszczać do tego, aby w zewnętrznych bakistach jachtu znajdowała się woda. Szczególną uwagę należy zwrócić przy myciu jachtu, gdy jest on polewany zbyt dużą ilością wody, która przelewa się przez odpływy i zalewa bakisty,

2.2.4.     Nie wolno suszyć ubrań, bielizny itp. przez rozwieszanie jej w okolicach silnika.      

2.3.         W czasie postoju jachtu zawsze dbamy o jego właściwie zacumowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami. W tym celu bezwzględnie należy stosować odbijacze znajdujące się na wyposażeniu jachtu,

3.      Obsługa silnika 

3.1.   Podczas pływania należy co jakiś czas sprawdzić działanie czynnika chłodzącego ( obiegu wody).

3.2.   Przed uruchomieniem silnika sprawdzić czy manetka gazu/biegu znajduje się w pozycji neutralnej,

3.3.   Przed uruchomieniem silnika należy sprawdzić poziom paliwa w zbiorniku, w przypadku małej ilości należy dolać paliwa (30%) . Szczególnie podczas pływania na Wiśle powinniśmy zadbać o to, aby paliwa nie zabrakło. Średnie zużycie paliwa wynosi ok. 3l/1h, w ciągu godziny pokonamy odległość ok. 6 km. Płynąc pod prąd na Wiśle zużycie paliwa wzrasta, czas się wydłuża dwukrotnie.

3.4.   Przed uruchomieniem silnika należy sprawdzić  czy włączone są na tablicy rozdzielczej  (pozycja „1”)  zasilanie sekcji „Sterówka”. Sprawdzamy czy działa ster strumieniowy, sygnał dźwiękowy, wycieraczka, echosodna, w przypadku słabej widoczności włączamy oświetlenie nawigacyjne.

3.5.   Silnik uruchamia się poprzez przekręcenie kluczyka w stacyjce,

3.6.   Przekręcić kluczyk do momentu wyczucia delikatnego oporu i odczekać kilka sekund aż nagrzeją się świece żarowe,

3.7.   Przekręcić kluczyk i uruchomić rozrusznik. Jak tylko silnik zacznie pracować – puścić kluczyk,

3.8.   W trakcie pracy silnika sprawdzać wylot wody. Brak wylotu wody oznacza brak chłodzenia. W takim przypadku należy spróbować udrożnić wylot/pobór wody:

3.8.1.     Na biegu jałowym zwiększamy obroty – jeżeli przewody są lekko zapchane zwiększenie obrotów powinno przepłukać system chłodzenia. Jeżeli to nie skutkuje stosujemy kolejne punkty 3.8.2, 3.8.3

3.8.2.     Podnosimy silnik do góry i sprawdzamy czy nie jest zapchany pobór wody (kratka plastikowa na wysokości śruby).

3.8.3.     Drucikiem który jest na wyposażeniu skrzynki bosmańskiej próbujemy udrożnić wylot wody w okolicach pokrywy silnika (góra silnika), w tym celu wciskamy drucik w odpływ. Jeżeli po włączeniu silnika jest strumień wody, proszę powtórzyć procedurę z pkt. 3.8.1

3.8.4.     Jeżeli w dalszym ciągu nie ma strumienia wody na wylocie można pożyczyć  kompresor od bosmana na przystani i sprężonym powietrzem przedmuchać układ chłodzenia – w tym celu przystawiamy pistolet od kompresora do wyloty wody i uruchamiamy kompresor (bez obaw o uszkodzenie silnika).

3.8.5.     Jeżeli pkt. 3.8.1 – 3.8.4 zawiodą należy powiadomić właściciela jednostki o problemie z układem chłodzenia. Pływanie na silniku bez obiegu wody jest zabronione.

3.9.   Pojawienie się sygnału dźwiękowego przy stacyjce oznaczać może awarie silnika. W takich przypadkach występuje bezwzględny zakaz ponownego uruchamiania silnika i konieczność natychmiastowego powiadomienia armatora,

3.10.                   Silnik wyłączamy przekręcając kluczyk w stacyjce, awaryjnie wyciągając zrywkę. Najczęstsze problemy z uruchamianiem silnika: brak zrywki, brak paliwa, manetka na biegu, zapchany filtr paliwa, zapowietrzenie linii paliwowej, nie odbezpieczony silnik na pilocie.

4.      Manewry na silniku

4.1.   Bieg do przodu i do tyłu wrzucamy poprzez przesunięcie manetki do przodu lub do tyłu. Nigdy nie należy bezpośrednio przełączać dźwigni biegów z pozycji np. ''płynięcie do przodu'' na ''płynięcie do tyłu''. Zawsze przed takim manewrem należy zmniejszyć obroty silnika do minimum, wrzucić bieg jałowy ''na luz'', a następnie po chwili przerwy wrzucić kolejny bieg do przodu lub do tyłu,

4.2.   Podczas manewrowania, szczególnie w portach staramy się nie używać dużej „ilości gazu”. Ze względu na dużą bezwładność, właściwą prędkość jachty osiągają dopiero po chwili. Użycie nadmiernej „ilości gazu” przez niecierpliwych żeglarzy często jest zgubne, ponieważ rozpędzonego jachtu o dużej masie nie da się zatrzymać w miejscu,

4.3.   Silnik są chłodzone cieczą (wodą) należy zwracać uwagę czy następuje właściwy obieg czynniku chłodzącego (wody) przez silnik. W przypadku jego braku należy wyłączyć silnik oraz skontaktować się z Wynajmującym.

4.4.   Należy sprawdzać co jakiś czas śrubę silnika, czy przypadkiem nie jest owinięta roślinami lub innymi „rzeczami” utrudniającymi pracę.

5.      Ster strumieniowy

5.1.   Włączanie steru strumieniowego następuję poprzez wciśnięcie „czerwonego” przycisku (pod joystickiem) aż do usłyszenie jednokrotnego  krótkiego sygnału dźwiękowego oraz zapalenia się zielonej diody na tym przycisku.

5.2.   Przygotowany do pracy ster strumieniowy sygnalizuje zapalona zielona kontrolka na czerwonym przycisku.

5.3.   Załączanie steru strumieniowego następuje poprzez skierowanie joysticka w wymagana stronę i przytrzymanie go tak długa, jak praca steru jest konieczna.

5.4.   Ster strumieniowy powinien być używany pulsacyjnie tzn. nie powinien pracować dłużej niż 3 sekundy pracy ciągłej, nie więcej nie 4-5 takich powtórzeń. Stosujemy kilkusekundowe przerwy pomiędzy każdym cyklem.

5.5.   Ster strumieniowy to nie zabawka, nie służy do korekty kursu podczas pływania na trasie, czy obracania jachtu o 360 stopni (tzw. bączki). Stosujemy go w manewrach podczas podchodzenia do pomostów oraz w komorach śluzy.

5.6.   Niestosowanie się do powyższych zaleceń może doprowadzić do przeciążenia silnika i w najlepszym wypadku do przepalenia bezpiecznika.

5.7.   Po określonym czasie bezczynności, ster strumieniowy automatycznie przechodzi w stan uśpienia, sygnalizując przejście krótkim sygnałem dźwiękowym. Ponownie jego uruchomienie wymaga powtórzenia procedury z pkt. 5.1.

5.8.   Stosując ster strumieniowy należy zwrócić szczególną uwagę aby w jego okolicach nie było wodorostów ani innych przedmiotów umożliwiających zablokowanie wirnika silnika steru strumieniowego,  co może spowodować trwałe uszkodzenie przekładni steru strumieniowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na cumy dziobowe podczas manewrów w porcie lub w śluzach, aby nie spadły do wody podczas pracy steru. Lina dziobowa w wodzie jest najczęstszą przyczyną uszkodzenia steru strumieniowego !

 

6.      Cumowanie

6.1.   Wynajmowane jachty ze względów bezpieczeństwa cumujemy w przystaniach jachtowych (wyposażonych w pomosty cumownicze), wskazanych na mapach i locjach.

6.2.   Dozwolone jest cumowanie dziobem, rufą lub burtą do pomostów cumowniczych zgodnie z dobrymi praktykami żeglarskimi.      

6.3.   Należy bezwzględnie dostosować się do poleceń bosmana przystani.

6.4.   Po zakończonym procesie cumowania należy zapoznać się z obowiązującym w danym miejscu regulaminem przystani.

6.5.   Należy zwrócić szczególną uwagę przy schodzeniu lub wchodzeniu z pomostów na jacht lub odwrotnie, szczególnie po opadach deszczu. Gdy pokład jachtu lub pomosty są mokre, wzrasta ryzyko poślizgnięcia się.

6.6.   Podczas manewru cumowania/ odchodzenia od pomostu zabrania się wystawiania kończyn poza obrys jachtu, skakania z jednostki na pomost lub odwrotnie.

6.7.   Po zacumowaniu jachtu należy jednostkę zabezpieczyć przed uszkodzeniem żelkotu wykorzystując do tego celu odbijacze znajdujące się na wyposażeniu jachtu.

6.8.   Cumowanie w pozostałych miejscach wyłącznie na pełną odpowiedzialność czarterującego.

7.      Śluzowanie jachtu

7.1.   Przygotowanie do śluzowania

7.1.1.     Przed planowanym procesem śluzowania jachtu, skontaktuj się telefonicznie z obsługą śluzy, poinformuj ich o zamierzonym śluzowaniu. Dostaniesz informacje zwrotna o warunkach oraz będziesz miał otwarte wrota śluzy, dzięki czemu nie będziesz musiał cumować bezpośrednio do dalb przed samą śluzą. Zalecamy wcześniejszy kontakt z obsługa śluzy najpóźniej na 30 minut przed przybyciem na śluzę. Spis telefonów do obsługi śluzy znajduje się na każdym jachcie. Postaraj się przygotować odliczone pieniążki za śluzowanie.

7.1.2.     Przed rozpoczęciem procesu śluzowania musimy sprawdzić odbijacze – sprawdzamy czy wszystkie są na wsłąściwym miejscu i czy właściwie będą chronić burty jednostki przed otarciami.

7.1.3.     Przed rozpoczęciem procesu śluzowania należy przygotować bosak oraz cumy: dziobową i rufową. Należy sprawdzić czy cumy nie są poplątane, końcówki cum należy założyć na knagi jachtu, jedną na knagę dziobową, druga na knagę rufową.

7.1.4.     Po wpłynięciu do śluzy, cumy zakładamy na „krzyżaki” znajdujące w otworach ścian śluzy. Uwaga !!! Dwóch końców cumy po założeniu na krzyżaki nie przywiązujemy do jachtu ! Tylko jedna końcówka każdej z cum jest przywiązana do knagi, cuma powinna być tylko przełożona na krzyżaku, druga jej końcówką powinna być trzymana w ręku członka załogi. Przełożenie i przywiązanie wszystkich końcówek cum podczas procesu śluzowania, w szczególności wypompowywania wody ze śluzy doprowadzić może do uszkodzenia jachtu (knagi zostaną powyrywane).

7.1.5.     Podczas wpływania i wypływanie ze śluzy należy asekurować dwie burty jachtu, szczególnie zwracając uwagę na burtę prawą – aby nie uderzyć w prawe wrota śluzy, które z reguły nie są otwierane.

7.2.    Śluzowanie jachtu – podczas procesu śluzowania należy słuchać się bezpośrednio komend pracowników obsługi śluzy, w razie jakichkolwiek wątpliwości proszę się ich zapytać, lub poprosić o pomoc. Do śluzy wpływamy na zapalonym silniku, należy asekurować burty jachtu, należy wziąć pod uwagę iż może wystąpić silniejszy prąd wody przed wrotami śluzy lub podmuch wiatru.

7.3.   Podczas procesu śluzowania należy zwrócić uwagę aby kończyny załogi nie znajdowały się pomiędzy ścianom śluzy a burtom jachtu, rozkołysany jacht podczas procesu śluzowania z łatwością może połamać ręce czy nogi członków załogi.

7.4.   Dopiero po wyrównaniu poziomów wody w śluzie względem rzeki/kanału oraz otworzeniu wrot śluzy, możemy przygotować się do wyjścia ze śluzy, do tego czasu jacht bezwzględnie musi być przycumowany do ścian śluzy. Po uzyskaniu informacji od pracownika obsługi śluzy, przygotowujemy się do odejścia ze śluzy. Najpierw włączamy silnik, następnie puszczamy i zwijamy cumy dziobową oraz rufową, dajemy lekko gaz do przody, ewentualnie do tyłu w celu wyhamowania, zgodnie z zasadami obsługi silnika.

7.5.   Podczas wpływania i wypływania ze śluzy należy zachować szczególną ostrożność, należy asekurować burty jachtu.

7.6.   Podczas całego procesu śluzowania, ze względów bezpieczeństwa załoga jachtu nie powinna go opuszczać, w tym w szczególności wspinać się po ślizgich, metalowych stopniach drabinki zamontowanej na ścianie śluzy.

8.      Wnętrze i Kambuz

8.1.   Kambuz:

8.1.1.     Aby zapalić kuchenkę gazową należy :

8.1.1.1.1.                odkręcić zawór butli gazowej w lewo,

8.1.1.1.2.                odkręcić kurek kuchenki, wcisnąć go i podpalić gaz,

8.1.1.1.3.                po zapaleniu się gazu kurek należy trzymać wciśnięty przez kilka sekund, w przeciwny razie płomień zgaśnie,

8.1.1.1.4.                Gaszenie płomienia następuje po wyłączeniu kurka w kuchence,

8.1.1.1.5.                W przypadku konieczności wymiany butli z gazem proszę pamiętać, że gwint na reduktorze gazowym jest ''lewoskrętny'',

8.1.1.1.6.                Zawór główny powinien być otwierany tylko na czas pracy kuchenki, poza tym ze względów bezpieczeństwa powinien być zakręcony. 

8.1.2.     Uwaga: pod żadnym pozorem nie można rozkręcać kuchenki, palników lub reduktora gazowego. 

8.1.3.     Zdarza się, że podczas gotowania coś rozlejemy i kuchenka zostaje zalana łącznie z wnętrzem palnika. Nie wolno wówczas na własną rękę rozkręcać palników. Należy odczekać, aż palniki wyschną naturalnie lub zgłosić awarię armatorowi. 
 

8.1.4.     Przed użyciem wody włączyć pompę przyciskiem umieszczonym na tablicy. Po zakończeniu korzystania z wody pompę należy natychmiast wyłączyć,

8.1.5.     Nie wolno włączać elektrycznej pompy wody przy pustych zbiornikach na wodę. Praca pompy ''na sucho'' może spowodować trwałe uszkodzenie pompy. 

8.2.   Wnętrze :
 

8.2.1.     Nie wolno wyjmować materacy z wnętrza jachtu w celu położenia ich np. na trawie, przy ognisku, na mokrym pokładzie itp., i stosowania jako miejsce do siedzenia,

8.2.2.     Nie wolno umieszczać kapoków w zewnętrznych bakistach jachtu oraz nie wolno stosować ich do zabawy, wygody, np. kąpieli w rzece, jako siedzenie przy ognisku,

8.2.3.     Plastikowe wyposażenie kambuza należy trzymać z dala od włączonej kuchenki gazowej, 

8.2.4.     Nie wolno kroić na żadnych drewnianych elementach jachtu – do tego służy deska do krojenia, która znajduje się na wyposażeniu każdego jachtu. Lakierowane drewno to nie to samo, co blaty kuchenne. Krojenie chleba na drewnianym lub innym elemencie jachtu można porównać do krojenia chleba na masce samochodu – efekt jest zbliżony,

8.2.5.     Wyposażenie kambuza (szczególnie garnki, talerze, kubki i inne) po umyciu należy osuszyć na zewnątrz jachtu lub wytrzeć i wówczas umieścić w szafkach wewnątrz jachtu,

8.2.6.     Rozkładając koje należy zachować ostrożność i w żadnym wypadku nie używać nadmiernej siły. Jeżeli dokładka koi nie wchodzi oznacza to, że wkładamy ją odwrotnie lub w miejscu niezgodnym z przeznaczeniem,

8.2.7.     Do zbiornika na wodę czystą nie wolno wlewać wody z jeziora, rzeki – zanieczyszczenia mogą uszkodzić pompę wody,

8.2.8.     W czasie rejsu wnętrze jachtu należy regularnie wietrzyć, a przy deszczowej, wilgotnej pogodzie wskazane jest, aby od czasu do czasu stawiać materace na sztorc, by wilgoć znajdująca się pod materacami miała możliwość odparowania. 

8.3.   Telewizor

8.3.1.     Przed uruchomieniem telewizora włączamy bezpieczniki na tablicy rozdzielczej do pozycji 1.

8.3.2.     Po skończeniu korzystania z telewizora przełączamy bezpieczniki na tablicy rozdzielczej do pozycji „0”.

8.3.3.     Telewizor włączamy za pomocą pilota.

8.3.4.     Telewizor jest zasilany z gniazda 12v, nie należy go podłączać pod gniazdo 230v.

8.3.5.     Pamięci przenośne podłączamy bezpośrednio pod port USB.

8.3.6.     Telewizor zamontowany jest na uchwycie ściennym.

8.3.7.     Uwaga! Pod żadnym pozorem nie przekręcamy telewizora chwytając bezpośrednio za niego. Należy dokonać obrotu trzymając bezpośrednio za końcówkę uchwytu ściennego. Wyłamanie uchwytów VESA w telewizorze będzie traktowane jak zniszczenie całego telewizora.

8.3.8.     Miejsce telewizora jest na ścianie, zabrania się przenoszenia oraz rozkręcania telewizora.

 

8.4.   Opuszczany stół w mesie.

8.4.1.     Stół w mesie jest zamontowany na składanej metalowej stopie.

8.4.2.     Przed opuszczeniem stołu najpierw wykręcamy „metalowe motylki”, przykręcone na dwóch śrubach przy krawędzi stołu, która dotyka wewnętrzną ścianę jachtu, następnie odkręcamy gniazdo z gwintem w dolnej części nogi stołu.

8.4.3.     Po odkręceniu motylków oraz gniazda z gwintem można stół unieść delikatnie do góry.

8.4.4.     Pod zdemontowaniu stołu, składamy nogę, następnie płytę stoły montujemy w miejscu rozkładanego siedzenie.

8.4.5.     Podczas procesu rozkładania stołu należy najpierw nogę stołu wpasować w gniazdo, dokręcić gniazdo z gwintem, na samym końcu przykręcamy metalowe motylki.

8.5.   Stół w kokpicie.

8.5.1.     Na wyposażeniu jachtu znajduje się rozkładany stół w kokpicie. Montujemy w płycie stołu nogę.

8.5.2.     Stoł wraz z zamontowaną i dokręconą nogę montujemy w gnieździe na podłodze w kokpicie.

8.5.3.     Po zamontowaniu dokręcamy gwintowane gniazdo.

8.5.4.     Stół w kokpicie może się lekko „bujać”, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas spożywania gorących posiłków na nim.

8.6.   Ogrzewanie

8.6.1.     Aby włączyć ogrzewanie przełączamy przycisk na tablicy rozdzielczej „Ogrzewanie” do pozycji „1”.

8.6.2.     Jeżeli chcemy skorzystać w funkcji wentylacji ustawiamy potencjometr z pozycji „0” na drugi (duży) wiatrak, następnie przekręcamy potencjometr na liczbę 9.

8.6.3.     Jeżeli chcemy załączyć ogrzewanie ustawiamy potencjometr z pozycji „0” na drugi (duży) płomień, następnie potencjometr przekręcamy na liczbę „9”.

8.6.4.     W przypadku wystąpienia błędów, na potencjometrze zapali się czerwona kontrolka. Najczęstszą przyczyną problemów z ogrzewaniem jest za niski poziom napięcia na akumulatorze hotelowym lub brak paliwa.

8.7.   Przy kuchence gazowej oraz urządzeniu do ogrzewania zamontowane są detektory gazu/czadu. W przypadku załączenia się alarmu należy zakręcić butlę z gazem, otworzyć okna celem przewietrzenia się pomieszczenia. Należy zgłosić ten fakt armatorowi.

 

9.      Toaleta elektryczna

9.1.   Korzystanie z toalety elektrycznej.

9.1.1.     Po skorzystaniu z toalety należy wcisnąć przycisk znajdujący się na ścianie z lewej strony toalety.

9.1.2.     Woda służąca do spłukiwania toalety pobierana jest z rzeki, jeżeli woda nie leci to znaczy że pobór wody jest zapchany lub zawór wody jest zamknięty. Używanie toalety bez wody może trwale uszkodzić toaletę elektryczną.

9.1.3.     Dozwolone jest wrzucanie do toalety (w niewielkich ilościach) tylko i wyłącznie rozpuszczalnego papieru toaletowego, dedykowanego do toalet turystycznych.

9.1.4.     Jeżeli musimy skorzystać z większej ilości specjalnego papieru toaletowego wykonajmy czynność spłukania kilka razy, zbyt duża ilość papieru może zapchać toaletę !

9.1.5.     Uporczywe włącznie zapchanej toalety może skutkować spaleniem silnika elektrycznego !

9.2.   Zabrania się wrzucania do toalety jakichkolwiek rzeczy mogących zapchać toaletę (np.: podpaski, chusteczki, papier toaletowy, prezerwatywy, resztki jedzenia), do tego celu służy śmietnik ! Wrzucona duża ilość papieru / podpaska może zapchać toaletę, przepchanie toalety jest procesem czasochłonnym i trudnym w realizacji. W przypadku zapchania toalety elektrycznej w wyniku niewłaściwego użytkowania, użytkownik zostanie obciążony kosztami naprawy toalety oraz strat wynikających z przestoju jachtu podczas naprawy. Naprawa uszkodzonej toalety odbywa się wyłącznie na przystani macierzystej.

10.  Zbiornik na wodę pitną.

10.1.                   Zbiornik na wodę pitną ma pojemność 120L. Poziom napełnienia zbiornika na wodę jest wyświetlany na tablicy rozdzielczej.

10.2.                   Wlew wody czystej zlokalizowany jest koło forpiku, w części dziobowej jachtu.

10.3.                   Aby nie przeciążyć jachtu nie nalewamy wody pitnej więcej niż 80% poziomu napełnienia. Przeciążenie jednostki spowoduje przechylenie części dziobowej ku dołowi oraz zwiększy się zużycie paliwa.

11.  Zbiornik na benzynę.

11.1.                   Zbiornik na paliwo ma pojemność 100L, aktualny poziom napełnienia zbiornika jest wyświetlany na tablicy rozdzielczej jednostki. Przed każdym rejsem należy sprawdzić poziom napełnienia zbiornika paliwa. Zabrania się wychodzenia z Portu przy poziomie paliwa poniżej 10%.

11.2.                   Wlew paliwa zlokalizowany jest na podłodze, z lewej strony rufy. Oznaczony jest nakrętka z napisem „Fuel”. Uwaga ! Silnik zasilany jest paliwem bezołowiowym (95 PB). Surowo zabrania się wlewania innego rodzaju paliwa oraz wody. Grozi to trwałym uszkodzeniem silnika !

12.  Kotwica i Cumy

12.1.                   Stosowanie kotwicy dziobowej:

12.1.1.  Kotwica dziobowa (typu pługowego) ułożona jest na rolkach zlokalizowanych na trapie dziobowej, lina założona jest na knadzę, nadmiar liny schowany jest w forpiku.

12.1.2.  Przed wyjściem z portu sprawdzamy czy lina z kotwicy dziobowej nie jest poplątana.

12.1.3.  Kotwicę opuszczamy poprzez odwiązaniu wezła z knagi dziobowej, pod wpływem działania grawitacji kotwica po zwolnieniu sama wpada do wody.

12.1.4.  Zabrania się dla zabawy opuszczać i podnosić kotwię, szczególnie podczas ruchu jednostki.

12.2.                   Nie używaną kotwicę rufową chowamy wyłącznie do forpiku (w części dziobowej jachtu). Nie wolno kotwic umieszczać w innych bakistach, ponieważ mogą one trwale uszkodzić  znajdujące się w nich wyposażenie.

12.3.                   Cumy jachtu podczas rejsu powinny być sklarowane oraz zabezpieczone w taki sposób aby nie zgubić ich podczas rejsu.

12.4.                   Stojąc na kotwicy należy zwrócić szczególną uwagę na miejsce wyrzucenia kotwicy – należy to zrobić w taki sposób aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innych użytkowników drogi wodnej.

13.  Uszkodzenie jachtu

13.1.                   W przypadku powstania poważnych usterek, awarii lub innych szkód powstałych w czasie objętym umową czarteru, najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia wynajmującego i sporządzenia "protokołu awaryjnego" ("protokołu wypadku") będącego podstawą dla wynajmującego do wystąpienia o odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej. Po konsultacji z armatorem zostanie ustalony sposób usunięcia usterki,

13.2.                   Zawsze pomożemy i zapewnimy serwis na szlaku. 

 

13.3.                   Nie wolno na własną rękę podejmować decyzji np. o sposobie naprawy poszycia jachtu lub innych poważnych uszkodzeń,

13.4.                   Bez zgody wynajmującego najemca nie może czynić zmian w wyposażeniu oraz konstrukcji jachtu,

13.5.                   W przypadku zgubienia lub zniszczenia wyposażenia jachtu można uzupełnić je we własnym zakresie, jednak należy pamiętać o tym, że musi ono być tego samego rodzaju, gatunku, rozmiaru, koloru, marki i klasy tak, aby wyposażenie jachtu było jednolite i dobrej jakości. Np. nie można zastąpić zgubionego dużego odbijacza małym.

14.  Dbałość o środowisko, korzystanie z toalety i zlewu.

14.1.                   Niezależnie od rodzaju toalety, jaka została zainstalowana na jachcie, Czarterujący zobowiązuje się do korzystania z WC zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i bierze na siebie pełną odpowiedzialność z tego tytułu,

14.2.                   Do toalety nie wolno wrzucać żadnych papierów (nawet rozpuszczalnych) oraz innych środków higieny osobistej,

14.3.                   Myjąc jacht oszczędnie stosujmy detergenty. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie specjalnych środków przeznaczonych do takich zastosowań, które posiadają minimalny wpływ na środowisko naturalne,

14.4.                    Nie wolno zanieczyszczać rzek przez wrzucanie do nich puszek, butelek, niedopałków papierosów i wielu innych rzeczy. Dla przykładu jeden niedopałek papierosa wrzucony do rzeki/jeziora powoduje zanieczyszczenie około jednego metra sześciennego wody. Przed wypłynięciem w rejs nie zapomnijmy zaopatrzyć się w worki na śmieci,

14.5.                   Należy zwracać szczególną uwagę przy dolewaniu paliwa, aby nie rozlewać go do wody,

14.6.                   Odpływy z umywalek i zlewów znajdujących się na jachcie posiadają swoje ujście za burtą jachtu. Zatem z uwagi na ochronę środowiska naturalnego nie zaleca się zmywania naczyń przy wykorzystaniu zlewu montowanego na jachcie. Lepiej, sprawniej i szybciej będzie, gdy skorzystamy ze specjalnie wyznaczonych do tego celu miejsc w portach. 

15.  Przed zdaniem jachtu

15.1.                   Z uwagi na to, że sprzątanie jachtu po rejsie nie należy do przyjemnych zajęć i nie każdy musi mieć na to ochotę, można zamówić sprzątanie jachtu (cennik usług). W przeciwnym wypadku jacht należy przygotować do zdania w odpowiedni sposób:

15.1.1. Sprawdzić dokładnie czy zabraliśmy wszystkie swoje rzeczy z jachtu,

15.1.2. Materace należy postawić na sztorc oraz otworzyć wszystkie luki jachtu (o ile pogoda na to pozwala),

15.1.3. Sprzątamy jacht ze szczególnym uwzględnieniem jaskółek, bakist, koi oraz zmywamy podłogę. Przy zmywaniu staramy się nie używać nadmiernej ilości wody. Zmiotka, szufelka i wilgotna szmatka w zupełności wystarczą by pozbyć się piachu i innych nieczystości z koi, bakist lub innych zakamarków jachtu,

15.1.4. Myjemy bakisty zewnętrzne i wybieramy z nich wodę oraz myjemy pokład,

15.1.5. Opróżniamy zbiornik na wodę,

15.1.6. Opróżniamy dolny zbiornik na fekalia oraz myjemy całą toaletę chemiczną,

15.1.7. Myjemy wyposażenie kambuza (garnki, talerze, szklanki, sztućce itp.) i pozostawiamy je na zewnątrz jachtu by mogły wyschnąć (o ile pogoda na to pozwala),

15.1.8. Mokre cumy wieszamy na zewnątrz do wyschnięcia (o ile pogoda na to pozwala),

15.2.                   Średni czas, jaki załogi poświęcają na klarowanie jachtu to około 2-3 godzin. Czas ten należy uwzględnić przy planowaniu godziny, o której jacht powinien zostać zwrócony armatorowi.  Gdy jacht jest już sklarowany prosimy o przygotowanie dokumentów - umowy czarteru oraz protokołu zdawczo-odbiorczego i powiadomienie armatora. 

16.  Uwagi końcowe

16.1.                   Poradnik ten został napisany pod kątem zastosowanych rozwiązań technicznych, urządzeń i patentów zamieszczonych na jachtach firmy iczarter.pl oraz na podstawie wieloletnich obserwacji i własnych doświadczeń. Niniejszego poradnika nie należy traktować jako jedynie i słuszne źródło wiedzy. Na jachcie w wielu sytuacjach należy kierować się doświadczeniem żeglarskim, logiką i zdrowym rozsądkiem.