Pętla Żuławska


Pętla Żuławska  » Informacje

Pętla Żuławska to droga wodna o długości 303 kilometrów, która łączy ze sobą wody Zalewu Wiślanego oraz szlaki wodne Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły Śmiałej, Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego oraz rzeki Elbląg i Pasłęki. W Elblągu szlak Pętli Żuławskiej łączy się z drogą wodną Kanału Elbląskiego.

Malowniczą trasę Pętli Żuławskiej pokonać można łodzią motorową, hausbotem, jachtem żaglowym lub kajakiem.

Pętla Żuławska wchodzi w skład  Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, która biegnie z Rotterdamu przez berliński węzeł śródlądowych dróg wodnych, północną Polskę do Kaliningradu i Niemna.

W skład Pętli Żuławskiej wchodzi rozbudowana sieć nowoczesnych przystani żeglarskich, portów oraz pomostów cumowniczych, które to utworzone zostały w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”.

Na obszarze tym znaleźć można szereg unikatowych obiektów historycznych, jak zamki gotyckie czy domy podcieniowe oraz zabytków hydrotechnicznych: śluz oraz mostów zwodzonych. Do najważniejszych z nich zaliczyć możemy: Gdańską Starówkę, Westerplatte, Twierdze Wisłoujście, zabytkową śluzę Gdańsk Głowa, wiatrak holenderski w Drewnicy, domy podcieniowe w Żuławkach, węzeł wodny w Rybinie, hitlerowski obóz koncentracyjny w Sztutowie, odrestaurowaną starówkę w Elblągu, zabytkowe śluzy na rzece Nogat, największą twierdzę średniowiecznej europy – Zamek Krzyżacki w Malborku, zamki krzyżackie w Gniewie i Kwidzynie, zabytkowe mosty w Tczewie.

W skład Pętli Żuławskiej wchodzi kilka krain:

  • Mierzeja Wiślana – jest to rozległa, piaszczysta wydma przekraczająca w niektórych miejscach 30 metrów; rozciąga się ona od Gdańska po Bałtijsk w Rosji i oddziela Zalew Wiślany od otwartych wód Zatoki Gdańskiej zamykając ujście Wisły. Do najważniejszych jej miast zalicza się Gdańsk, Krynicę Morską, Stegnę oraz Sztutowo
  • Zalew Wiślany – przez akwen ten przebiega granica pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską; jest to zatoka odcięta pasmem Mierzei Wiślanej od Morza Bałtyckiego
  • Wysoczyzna Elbląska – jest to kępa morenowa zlokalizowana na Pobrzeżu Gdańskim, opadająca stromymi krawędziami w kierunku Żuław Wiślanych, Zalewu Wiślanego oraz Równiny Warmińskiej. Kluczowe miejscowości tego rejonu to: Elbląg, Kadyny, Suchacz, Frombork oraz Tolkmicko
  • Wybrzeże Staropruskie – równina ta ciągnie się wzdłuż Zalewu Wiślanego od Fromborka po ujście Pregoły. Najważniejszymi miastami tego rejonu są Braniewo oraz Nowa Pasłęka
  • Kociewie – jest to region etniczno – kulturowy zlokalizowany na lewym brzegu Wisły w dorzeczu Wierzycy oraz Wdy. Za najistotniejsze miejscowości uznaje się Tczew, Pelplin oraz Starogard Gdański
  • Dolina Kwidzyńska i Powiśle – rejon ten posiada powierzchnię 401 kilometrów kwadratowych, a jego długość wynosi około 40 kilometrów. Jest to północna część Doliny Dolnej Wisły. Najważniejsze miasta tego obszaru to Sztum, Kwidzyń oraz Gniew

Teren Żuław ukształtowany został około 6000 lat temu, gdy istniejąca wówczas zatoka morska zaczęła być wypełniana przez namuły niesione przez Wisłę i inne pomniejsze rzeki.

Główny ciek wodny Żuław Wiślanych to Wisła, która razem z Nogatem dzieli je na Żuławy Gdańskie, Wielkie oraz Elbląskie.

Żuławy są jedynym w Polsce obszarem, który znajduje się częściowo poniżej poziomu morza. W miejscowości Raczki Elbląskie zlokalizowany jest najniżej położony punkt w naszym kraju, który sięga 1,8 metra poniżej poziomu morza. Poniżej 30% Żuław Wiślanych zajmują depresje. Największe z nich znajdziemy wokół jeziora Druzno i w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego.

Zapraszamy na czartery jachtów motorowych na Pętli Żuławskiej


Pętla Żuławska  » Galeria