Elbląg


Zalew Wiślany » Elbląg

Początki miasta przypadają na rok 1237. Wówczas to nad brzegiem rzeki Elbląg Krzyżacy założyli zamek obronny. Wokół niego wyrosła osada handlowa. W 1246 roku otrzymała ona prawa miejskie. W Elblągu znajdowała się wówczas siedziba krajowych mistrzów Zakonu Krzyżackiego. 

W XIV wieku Elbląg był ważnym ośrodkiem portowym, należał do związku miast hanzeatyckich. O zamożności dawnych elblążan świadczą wyniki prac wykopaliskowych prowadzonych na Starym Mieście. Archeolodzy wydobywają tysiące wyrobów z bursztynu, ceramiki, szkła, metali itp. Ważną datą w historii miasta było jego przystąpienie w 1440 roku do Związku Pruskiego. Po bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku, elblążanie złożyli hołd królowi Polskiemu Władysławowi Jagielle ofiarowując mu zdobyty zamek krzyżacki. Jednakże dopiero po pokoju Toruńskim w 1466 roku Elbląg wszedł w skład państwa polskiego. Po I rozbiorze Polski w 1772 roku Elbląg został wcielony do państwa pruskiego. W 1945 roku miasto wróciło do Polski. Wskutek działań wojennych Elbląg został zniszczony w około 65 proc. Szczególnie ucierpiało Stare Miasto. Zabytkowe kamieniczki legły w gruzach. Inne, uszkodzone, rozebrano. Większość dotychczasowych elblążan opuściła miasto. Po wojnie miasto odbudowano, w samym Elblągu znajduje się wiele ciekawych miejsc które warto zobaczyć, najważniejsze z nich to min.

Odrestaurowana Starówka Elbląska z historycznym układem urbanistycznym, podzamczem, zespołem klasztornym i szpitalnym, z charakterystyczną dla Elbląga Ścieżką Kościelną, z zespołem zrekonstruowanych kamieniczek, to jest miejsce, które powinien odwiedzić każdy turysta.

Bulwary Zygmunta Augusta nad rzeką Elbląg – to miejsce gdzie powinniśmy koniecznie dobić, tu właściwie zaczyna się Elbląska Starówka.

Katedra pw. Św. Mikołaja to jeden z najstarszych obiektów sakralnych w Elblągu. W surowym, gotyckim wnętrzu kościoła można doświadczyć tchnienia przeszłości.

Brama Targowa w Elblągu jest jednym z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych zabytków Elbląga. XIV-wieczna budowla stanowiła w przeszłości fragment nieistniejących już murów obronnych miasta.Została zbudowana w XIV wieku, jako element miejskiego systemu fortyfikacji.

W samym Elblągu znajduje się port handlowy, przystanie jachtowe, stąd możemy udać się rzeką Elbląg na Zalew Wiślany i dalej do Kalingradu, za pośrednictwem Kanału Jagiellońskiego wpłyniemy na Nogat lub możemy popłynąć na jezior Drużno i dalej szlakiem Kanału Elbląskiego do Ostródy, Starych Jabłonek lub Iławy. Ci co mają więcej czasu mogą się wybrać na wycieczkę wodolotem do Kalingradu.


Elbląg » Galeria