Frombork


Zalew Wiślany » Frombork

Frombork położony jest w północno - zachodniej części województwa warmińsko - mazurskiego, w powiecie braniewskim. Usytuowany jest nad Zalewem Wiślanym, na pograniczu Wysoczyzny Elbląskiej i Niziny Warmińskiej.

Miasto założone zostało około roku 1277. Badania archeologiczne nie potwierdziły istnienia tutaj wcześniejszego osadnictwa. Frombork początkowo stanowił własność biskupów warmińskich, od roku 1320 należał do kapituły. Zwany był wówczas Civitas Warmiensis (miasto warmińskie). Tak też było w istocie, gdyż Frombork był stolicą Warmii. Pierwszą udokumentowaną datą nadania praw miejskich jest rok 1310.

Od czasów założenia życie mieszkańców miasta wiązało się głównie z rybołówstwem i rolnictwem. Z biegiem lat powstawały tutaj warsztaty rzemieślnicze świadczące głównie usługi dla kanoników i służby kościelnej. Już w średniowieczu wymieniano funkcjonowanie we Fromborku cechów krawców, piekarzy, piwowarów oraz gildii rybackiej. Po kilkakrotnych zniszczeniach zabudowy miejskiej w czasie wojen szwedzkich rozpoczyna się w drugiej połowie wieku XVII upadek gospodarczy.
Pewne ożywienie daje się zauważyć po roku 1837, kiedy przeniesiono tutaj siedzibę biskupstwa. Rozwój turystyki, który nastąpił w końcu wieku XIX, spowodowany m.in. uruchomieniem w roku 1899 linii kolejowej, sprzyjał dalszemu rozwojowi miasteczka jako znaczącego już ośrodka turystyczno-wypoczynkowego. Powstało wówczas kilka hoteli, gospód i pensjonatów.
Zarówno warownia katedralna, otaczające ją kanonie, jak i miasto często niszczono w licznych wojnach. II wojna światowa szczególnie ciężko doświadczyła miasto. Front przetoczył się dolnym tarasem, dlatego Wzgórze Katedralne poniosło mniejsze straty. Po zakończeniu wojny Frombork po 173 latach powrócił do Polski.

W samym Fromborku znajduje się bardzo wiele zabytków wartych zobaczenia, same miasto zwane jest Klejnotem Warmii, a także Grodem Kopernika. W tym miejscu ten wielki polski uczony spędził 33 lata swojego życia, tutaj powstało jego największe dzieło „O obrotach ciał niebieskich” (De Revolutionibus), dzieło które odmieniło dotychczasowe pojęcia o wszechświecie, tutaj też został on pochowany. Prawdziwą perłą miasta Frombork jest zaliczany do najwyższej, zerowej klasy dóbr architektonicznych kompleks zabudowy Wzgórza Katedralnego, w skład którego wchodzą min. średniowieczna gotycka katedra – Bazylika Archikatedralna pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Andrzeja Apostoła, dawny pałac biskupi, dzwonnica zwana Wieżą Radziejowskiego, Wieża Kopernika, mury i baszty obronne. We Fromborku warto także zobaczyć szpital Św. Ducha, Wieża Wodna, obserwatorium astronomiczne. Jedną z największych atrakcji co roku w sezonie letnim jest Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. Koncerty organowe wykonywane są przez wirtuozów z kraju i z zagranicy, odbywają się we wszystkie niedziele od końca czerwca do końca sierpnia każdego roku.

We Fromborku zlokalizowany jest także port jachtowy, gdzie turyści bez problemu mogą zacumować na dłużej, to także morskie przejście graniczne dla jachtów płynących dalej do Kalingradu.


Frombork » Galeria