Pochylnia Kąty


Pętla Żuławska i Kanał Elbląski » Pochylnia Kąty

Pochylnia Kąty jest drugą pochylnią Kanału Elbląskiego licząc od strony Miłomłyna lub czwartę licząc od strony Elbląga. Pochylnia Kąty zlokalizowana jest na 38 + 700 – 39+200 km. drogi wodnej Kanału Elbląskiego.

Pochylnia Kąty jest typową pochylnią Kanału Elbląskiego tzn. napędzana jest kołem wodnym, prowadzoną w lini prostej zgodnej z linią trasy kanału, na pochylni pomiędzy górnym a dolnym stanowiskiem poprowadzone są dwa równoległe torowiska, po których poruszają się wózki w przeciwnych kierunkach. Wózki połączone są stalową liną za pomocą kótrej przeciągane są pomiędzy górnym a dolnym stanowiskiem. Lina nawijana jest na bęben maszyny, która czerpie energie z napędu wodnego.

Podstawowe parametry pochylni Kąty:

Różnica poziomów: 18,88 m.

Długość torów: 404 m.

Max. długość statku: 27 m.

Max. szerokość statku w dnie: 2,6 m.

Max. szerokość statku : 3,35 m.


Pochylnia Kąty » Galeria