Pochylnia Oleśnica


Pętla Żuławska i Kanał Elbląski » Pochylnia Oleśnica

Pochylnia Oleśnica jest środkową pochylnią Kanału Elbląskiego, czyli trzecią  licząc od strony Pojezierza Iławskiego oraz trzecią licząc od strony Elbląga. Zlokalizowana jest na 41 + 600 – 42+000 km. Kanału Elbląskiego.

Pochylnia Oleśnica jest typową pochylnią Kanału Elbląskiego tzn. napędzana jest kołem wodnym, prowadzoną w lini prostej zgodnej z linią trasy kanału, na pochylni pomiędzy górnym a dolnym stanowiskiem poprowadzone są dwa równoległe torowiska, po których poruszają się wózki w przeciwnych kierunkach. Wózki połączone są stalową liną za pomocą kótrej przeciągane są pomiędzy górnym a dolnym stanowiskiem. Lina nawijana jest na bęben maszyny, która czerpie energie z napędu wodnego.

Podstawowe parametry pochylni Oleśnica:

Różnica poziomów: 24,20 m.

Długość torów: 479 m.

Max. długość statku: 27 m.

Max. szerokość statku w dnie: 2,6 m.

Max. szerokość statku : 3,35 m.


Pochylnia Oleśnica » Galeria